image

Compilations


Carlo A Chaneuon Eraill
image 
 • Carlo A Chaneuon Eraill
  • 1977 - Sain SAIN 1108H LP
   • Dafydd Iwan gydag Edward

image  Show Details

image  Hide Details

 • Side One
  1. Carlo (Dafydd Iwan)
  2. Bryniau Bro Afallon
  3. Sam (Dafydd Iwan)
  4. Cân Y Ddinas (Dafydd Iwan)
  5. Crwydro (Trad., Arr. - Edward M. Jones)
  6. Meddwl Amdanat Ti
  7. Mae'n Wlad I Mi (Woody Guthrie — Welsh Words - Dafydd Iwan)
 • Side Two
  1. Y Dyn Pwysig (Dafydd Iwan)
  2. Mae'r Esgid Fach Yn Gwasgu
  3. Wyt Ti'n Cofio (Dafydd Iwan)
  4. Chwarae â Nghalon
  5. Trwy'r Drysni A'r Anialwch
  6. Siôn A Siân
  7. Clyw Fy Nghri

 • Credits
  • Artwork by Elwyn Ioan
  • Liner Notes: Ioan Roberts
  • All tracks Trad. Arr. Dafydd Iwan, unless otherwise noted

top index

I'r Gad!
image 
 • I'r Gad!
  • 1977 - Sain SAIN 1109H LP

image  Show Details

image  Hide Details

 • Side One
  1. Mae 'Na Le Yn Ty Ni
  2. Ai Am Fod Haul Yn Machlud?
  3. Cân Y "Western Mail"
  4. Tywysog Tangnefedd
  5. Mae'r Llencyn Yn Y Jêl (Dafydd Iwan, Hefin Elis)
  6. Peintio'r Byd Yn Wyrdd
  7. Yma Mae Nghalon
 • Side Two
  1. Pam Fod Eira'n Wyn
  2. Y 'Steddfod Beiling
  3. Myn Duw Mi A Wn Y Daw!
  4. Mr Tomos Os Gwelwch Chi'n Dda
  5. Mae Hiraeth Yn Fy Nghalon
  6. Weli Di Gymru?
  7. I'r Gad! (Hefin Elis )

 • Credits
  • Design: Wyn Ap Gwilym
  • Liner Notes: Arfon Gwilym
  • Photography: Meirion Evans, Y Cymro
  • All tracks written by Dafydd Iwan, unless otherwise noted
 • This is a compilation of all but 1-track from Dayfdd Iwan's SAIN EPs
  • The missing track is "Mari Fawr Trelêch" from Myn Duw, Mi A Wn Y Daw

top index

Y Dafydd Iwan Cynnar

 • Y Dafydd Iwan Cynnar
  • 1999 - Sain SAIN SCD 2180 CD (x2)
  • 2010 - Sain SAIN SCD 2180 CD (x2) & Digital

image  Show Details

image  Hide Details

 • Disc One
  1. Wrth Feddwl Am Fy Nghymru
  2. Can Yr Ysgol
  3. Ji, Geffyl Bach
  4. Dos, F'anwylyd
  5. Mae'r Darnau Yn Disgyn I'w Lle
  6. Mae Prydferthwch Ail I Eden
  7. Dewch I Lan Y Mor
  8. Siarad a Ti a Mi
  9. Mae Rhywun Yn Y Carchar
  10. Baled Yr Eneth Eithafol
  11. Merch Y Mynydd
  12. Mynd Yn Ol
  13. Dim Ond Un Gan Sydd Ar Ol
  14. Carlo
  15. Byrniau Bro Afallon
  16. Can Y Ddinas
  17. Sam
  18. Crwydro
  19. Croeso Chwedeg-Nain
  20. Mae'n Wlad I Mi
  21. Clyw Fy Nghri
 • Disc Two
  1. Mae Na Le Yn Ty Ni
  2. Ai Am Fod Haul Yn Machlud?
  3. Can Y 'Western Mail'
  4. Mae'r Llencyn Yn Y Jel
  5. Pam Fod Eira Yn Wyn?
  6. Y Steddfod Beiling
  7. Myn Duw, Mi A Wn Y Daw
  8. Mr. Tomos, Os Gwelwch Yn Dda
  9. Mae Hiraeth Yn Fy Nghalon
  10. I'r Gad
  11. A Gwn Fod Popeth Yn Lawn
  12. Ac Fe Ganon Ni
  13. Am Na Ches I Wadd I'r Briodas
  14. Can Serch
  15. Yr Hawl I Fyw Mewn Hedd
  16. Cwyngan Y Sais
  17. Bod Yn Rhydd
  18. Penillion I Gilmeri

Notes

39 songs on CD for the first time, recorded between 1965 and 1986, digitally re-mastered.

None of the songs on this album has ever appeared on CD before now. The songs have only been available on vinyl or cassette, and some songs haven't even been available for a long time. Therefore, due to popular demand this CD was put together to include 39 songs recorded during the 60's and 70's.

top index

Bod Yn Rhydd/Gwinllan A Roddwyd
image  image 

 • Bod Yn Rhydd/Gwinllan A Roddwyd
  • 1999 - Sain SAIN SCD 8085 CD
  • 2001 - Sain SAIN SCD 8085 CD

image  Show Details

image  Hide Details

 • Track List:
  1. Draw Dros Y Don
  2. Can I D.J.
  3. Mae'r Saesneg Yn Esensial
  4. Yr Hen Hen Hiraeth
  5. Can Lewis Valentine
  6. Gweddi Dros Gymru (Finlandia)
  7. Hawl I Fyw
  8. Os Na Fydd 'Na Gymru Yfory
  9. Mi Glywaf Y Llais
  10. Gwinllan A Roddwyd
  11. Weithiau Bydd Y Fflam
  12. Can Victor Jara
  13. Santiana
  14. Teg Oedd Yr Awel
  15. Mari Malw
  16. Bod Yn Rhydd
  17. Baled Y Welsh Not
  18. Peidiwch Gofyn Imi Ddangos Fy Ochr
  19. Cân y Fam (Mae'n Disgwyl)
  20. Hwyr Brynhawn

 • Notes
  • 20 of Dafydd Iwan's most memorable songs from 2 of his best-loved LP's on one CD.

top index

Goreuon
image 
 • Goreuon
  • 2006 - Sain SAIN SCD 2400 CD

image  Show Details

image  Hide Details

 • Track List:
  1. Cerddwn Ymlaen
  2. Can Yr Ysgol
  3. Gad Fi'n Llonydd
  4. Weithiau Bydd Y Fflam
  5. Ai Am Fod Haul Yn Machlud
  6. Gwinllan A Roddwyd
  7. Hawl I Fyw
  8. Mae Hiraeth Yn Fy Nghalon
  9. Draw Dros Y Don
  10. Mi Glywaf Y Llais
  11. Wrth Feddwl Am Fy Nghymru
  12. Peintio'r Byd Yn Wyrdd
  13. Pam Fod Eira Yn Wyn
  14. Y Wen Na Phyla Amser
  15. Esgair Llyn
  16. Yr Hen Hen Hiraeth
  17. Can Mandela
  18. Mae Rhywun Yn Y Carchar Drosom Ni
  19. Mae'r Darnau Yn Disgyn I'w Lle
  20. Yma O Hyd

Notes

Dafydd Iwan has been at the forefront of Welsh contemporary folk music for over 4 decades, and this album features 20 of his best known songs.

top index

Cana dy Gân
image 
 • Cana dy Gân
  • 2012 - Sain SAIN SCD 2675 CD (12 CD Boxed Set)

image  Show Details

image  Hide Details

 • CD One
  1. Wrth feddwl am fy Nghymru
  2. Wyt ti'n cofio?
  3. Bryniau Bro Afallon
  4. Meddwl amdanat ti
  5. Mae'n wlad i mi
  6. Ji geffyl bach
  7. Crwydro
  8. Mae'r esgid fach yn gwasgu
  9. Rwy'n gweld y dydd
  10. Beth yw'r haf imi?
  11. Hyn sydd yn ofid im
  12. Stôl i ddau
  13. Clyw fy nghri
  14. Mae geneth fach yng Nghymru
  15. Paid â chwarae efo'm serch
  16. Tyrd yn ddi-oed
 • CD Two
  1. Cân yr ysgol
  2. Chwarae â 'nghalon
  3. Pan glywaf gân y clychau
  4. Trwy'r drysni a'r anialwch
  5. Daw, fe ddaw yr awr
  6. Siôn a Siân
  7. Cân y ddinas
  8. Cân y medd
  9. Tri mis o ddathlu mawr
  10. Cân y glöwr
  11. Sam
  12. A chofiwn ei eni Ef
  13. Mair paid ag wylo mwy
  14. Seinier cyrn a chaner clych
  15. Carlo
  16. Y dyn pwysig
  17. Croeso chwedeg-nain
  18. Gad fi'n llonydd
 • CD Three
  1. Myn Duw, mi a wn y daw
  2. Mari fawr Tre-lech
  3. Ai am fod haul yn machlud?
  4. Peintio'r byd yn wyrdd
  5. Mae 'na le yn ty^ ni
  6. Yma mae 'nghalon
  7. Mr. Tomos, os gwelwch yn dda
  8. Pam fod eira yn wyn?
  9. Weli di Gymru?
  10. Cân y Western Mail
  11. I'r gad
  12. Gorau Cymro, Cymro oddi cartref
  13. Yno yr wylodd efe
  14. Tywysog Tangnefedd
  15. Mae hiraeth yn fy nghalon dio
  16. Y steddfod beiling
  17. Mae'r llencyn yn y jêl
  18. Magi Thatcher
  19. Sul y Blodau
 • CD Four
  1. Wrth feddwl am fy Nghymru
  2. Daw fe ddaw yr awr yn ôl imi
  3. Mae geneth fach yng Nghymru
  4. Croeso chwedeg-nain
  5. Cân y medd
  6. Ji geffyl bach
  7. Hyn sydd yn ofid im
  8. Cân y glöwr
  9. Cân yr ysgol
  10. Gad fi'n llonydd
  11. Rwy'n gweld y dydd
  12. Dos f'anwylyd
  13. Mae'r darnau yn disgyn i'w lle
  14. Dewch i lan y môr
  15. Siarad â ti a mi
  16. Mae rhywun yn y carchar
  17. Baled yr eneth eithafol
  18. Merch y mynydd
  19. Mynd yn ôl
  20. Dim ond un gân
 • CD Five
  1. Weithiau bydd y fflam
  2. Cân Victor Jara
  3. Teg oedd yr awel
  4. Mari Malw^
  5. Bod yn rhydd
  6. Baled y Welsh Not
  7. Peidiwch gofyn imi ddangos fy ochr
  8. Penillion i Gilmeri
  9. Mae'n disgwyl
  10. Hwyr brynhawn
  11. A gwn fod popeth yn iawn
  12. Ac fe ganon ni
  13. Magi Thatcher
  14. Mae rhywun yn y carchar
  15. Y dref a gerais i cyd
  16. Pam fod eira yn wyn
  17. Am na ches i wâdd i'r briodas
  18. Cân serch i awyren ryfel
  19. Y pedwar cae
  20. Yr hawl i fyw mewn hedd
 • CD Six
  1. Dail y teim
  2. Paratoi at ryfel
  3. Y blewyn gwyn
  4. Y pedwar cae
  5. Dechrau'r dyfodol
  6. Ciosg Talysarn
  7. Y dref a gerais i cyd
  8. Lleucu Llwyd
  9. Cerddwn ymlaen
  10. Yn groeso iddo Ef
  11. Y wên na phyla amser
  12. Tra bo hedydd
  13. Ffidil yn y to
  14. Cân i Wiliam
  15. Cân y medd
  16. Y chwe chant a naw
  17. Yma o hyd
 • CD Seven
  1. Draw dros y don
  2. Cân i D.J.
  3. Mae'r Saesneg yn esensial
  4. Yr hen, hen hiraeth
  5. Cân Lewis Valentine
  6. Gweddi dros Gymru
  7. Hawl i fyw
  8. Os na fydd 'na Gymru yfory
  9. Cwyngan y Sais
  10. Mi glywaf y llais
  11. Gwinllan a roddwyd
  12. Draw, draw ymhell
  13. Fel yna mae hi wedi bod erioed
  14. Cân Angharad
  15. Oscar Romero
  16. Esgair Llyn
  17. Cân Mandela
  18. Dal i gredu
  19. Cân i Helen
  20. Cân yr Aborijini
 • CD Eight
  1. Moliannwn
  2. Ar lan y môr
  3. Y ferch o blwy' Penderyn
  4. Titrwm tatrwm
  5. Fe drawodd yn fy meddwl
  6. Mynwent eglwys
  7. Harbwr Corc / Fflat Huw Puw
  8. Rownd yr horn
  9. Y deryn pur
  10. Ffarwel fo i dre' Porthmadog
  11. Si hei lwli
  12. Bugeilio'r gwenith gwyn
  13. Paid â deud
  14. Trwy'r drysni a'r anialwch
  15. Ffarwel i blwy' Llangywer
  16. Mae prydferthwch ail i Eden
  17. Dacw 'nghariad i lawr yn y berllan
  18. Cyn delwyf i Gymru'n ôl
  19. Beth yw'r haf i mi?
  20. Santiana (oddi ar 'Bod yn Rhydd': SAIN 1150M/C750N)
  21. Mari fach (recordiad byw o'r Gegin, Cricieth, 1975)
 • CD Nine
  1. I ble'r aeth haul dy chwerthin? (Cân Celt)
  2. Symudwch y bobol (Mae pres yn y fforest)
  3. Daw fe ddaw yr awr
  4. Cân y glöwr
  5. Peintio'r byd yn wyrdd
  6. Pam fod eira'n wyn?
  7. Dyn oedd yr Iesu
  8. Gad fi'n llonydd
  9. Tywysog Tangnefedd
  10. Shili-ga-bw^d
  11. Daeth y llwch yn ôl
  12. Dal i ganu yma o hyd
  13. Y Garreg Wen
  14. Cana gân fy Nghymru
  15. Rhywbryd fel nawr
  16. Torri'r cylch o drais
  17. Awel yr Wylfa
  18. Doctor Alan
  19. Cân y fam
  20. Yr Anthem Geltaidd
 • CD Ten
  1. Bod yn rhydd
  2. Y wên na phyla amser
  3. Ai am fod haul yn machlud
  4. Esgair Llyn
  5. Oscar Romero
  6. Wrth feddwl am fy Nghymru
  7. Cân yr ysgol
  8. Weithiau bydd y fflam
  9. Yr hen, hen hiraeth
  10. Magi Thatcher
  11. Cân yr Aborijini
  12. Cân Angharad
  13. Carlo
  14. Cwyngan y Sais
  15. Mi glywaf y llais
  16. Dos f'anwylyd
  17. Ffarwel i blwy Llangywer
  18. Rwy'n gweld y dydd
  19. Dal i ganu 'Yma o hyd'
  20. Gweddi dros Gymru
 • CD Eleven
  1. Ar y Mimosa
  2. Cân Michael D. Jones
  3. Tyred F'Anwylyd
  4. Porth Madryn
  5. Y Rheilffordd Gyntaf
  6. Tua Cwm Hyfryd
  7. Cân y Ddwy Chwarel
  8. Ynys Ellis
  9. Y Cymro a'r Aur
  10. Hollywood
  11. Baled Joe Hill
  12. Merch y Breuddwydion
  13. Hwiangerdd Corsica
  14. Yr Ynys
  15. Daeth yr Awr, Daeth y Dyn
 • CD Twelve
  1. Dos I Ganu
  2. Tyrd, Aros Am Funud
  3. Mae Gen I F'egwyddorion
  4. Mae Cymru'n Mynnu Byw
  5. Mwstasho Y Gaucho
  6. Cana Dy Gân
  7. Cân Y Milwr
  8. Dyrchefir Fi
  9. Ambell I Gân
  10. Angor
  11. Amser Maith Yn Ôl
  12. Heddiw yw'n dyfodol
  13. Gofyn am y cyfan

Notes

The songs of Dafydd Iwan have chronicled — in Welsh — the momentous changes that Wales has witnessed since the mid 60s. During that time, the Welsh language has been transformed from being an unofficial language with a turbulent past and a precarious future into a fully official language which is evident in education, the media, publishing and the arts, and used widely by many businesses and organizations, with a vibrant youth culture. And Wales has moved on from being virtually a region of England to be a nation with its own legislative assembly. The aspirations and the disappointments, the heartbreak and the jubilation of these great changes have been the stuff of Dafydd's songs. But the future is still not certain, and the campaign goes on, as does the passionate theme of his songs, in tears and in joyous laughter

This 12 CD set contains 219 tracks, recorded between 1966 and 2010 — "almost all of his songs, apart from the 67 recorded by Edward and himself in the series Cwm-Rhyd-Y-Rhosyn [1] [2] to children".

top index