image

Dafydd Iwan ac Edward: Children's Albums


Fuoch Chi Rioed Yn Morio
image 
 • Fuoch Chi Rioed Yn Morio
  • 1973 - Sain SAIN H1005 LP

image  Show Details

image  Hide Details

 • Side One
  1. Fuoch Chi Rioed Yn Morio (Trad/Dayfdd Iwan/Edward Morris)
  2. Dau Gi Bach (Traddodiadol)
  3. Mi Welais Jac Y Do (Traddodiadol)
  4. Tyrd Am Dro I'r Coed (Dayfdd Iwan)
  5. Dyna Ti Yn Eistedd Y Deryn Du (Traddodiadol)
  6. Wiwer Fach Goch (Edward Morris)
  7. Deryn Y Bwn O'r Banna (Traddodiadol)
  8. Mi Welais Long Yn Hwylio (Trad/Dayfdd Iwan/Edward Morris)
  9. Llwynog Coch Sy'n Cysgu
 • Side Two
  1. Mynd Drot Drot (Trad/Dayfdd Iwan/Edward Morris)
  2. Tw Ra Rw … (Edward Morris)
  3. Pori Mae Yr Asyn (Traddodiadol)
  4. Mae Gen I Iâr A Cheiliog (Traddodiadol)
  5. Tyrd Am Dro Hyd Y Llwybr Troed (Dayfdd Iwan)
  6. Mae Gen I Het Tri-Chornel (Traddodiadol)
  7. Ffwdl-Da-Da (Dayfdd Iwan)
  8. Mam Wnaeth Got Imi (Dayfdd Iwan)
  9. Heno, Heno, Hen Blant Bach (Traddodiadol)

 • Musicians
  • Dafydd Iwan: Acoustic Guitar
  • Edward Morris (Morrus) Jones: Acoustic Guitar
  • Dafydd Roberts: Glockenspiel, Flute
  • Gwyndaf Roberts: Guitar, Bass Guitar
  • Robin James Jones: Harp
 • Credits
  • Artwork by Selwyn Jones
  • New and traditional songs for children.
  • Contains lyric booklet.

top index

Yn Ôl i Gwm Rhyd-y-Rhosyn
image 
 • Yn Ôl i Gwm Rhyd-y-Rhosyn
  • 1977 - Sain SAIN 1110D LP

image  Show Details

image  Hide Details

 • Side One
  1. Tair Hwyaden Lew
  2. Y Gwcw
  3. Awn Am Droi Frest Pen Coed
  4. Ty A Gardd
  5. Pedoli
  6. Migldi, Magldi
  7. Daw Hyfryd Fis Mehefin
  8. I Mewn I'r Arch A Nhw
 • Side Two
  1. Mynd I'r Ffair
  2. Galop Galop A Charlam
  3. Darluniau
  4. Ynys Sgogwm
  5. Cychod Wil Amer
  6. Hen Fran Fawr Ddu
  7. Bwrw Glaw
  8. Neithiwr Cefais Freuddwyd Mawr
  9. Mynd I Gysgu

 • Musicians
  • Dafydd Iwan & Edward Morris (Morrus) Jones

top index

Gwyliau Yng Nghwm-Rhyd-Y-Rhosyn
image 
 • Gwyliau Yng Nghwm-Rhyd-Y-Rhosyn
  • 1981 - Sain SAIN SAIN C808 Cassette

image  Show Details

image  Hide Details

 • Side One
  1. A Wyddoch Chi? (Trad./Edward Morus Jones)
  2. Bachgen Glân Wyf I (Trad.)
  3. Ar Drot I'r Dre (J. Lloyd Williams )
  4. Y Pren Ar Y Bryn (Trad.)
  5. Milgi, Milgi (Trad.)
  6. Un Bys, Un Bawd Yn Symud (Trad.)
  7. Deg O Adar Bach Y To (Amy Parry-Williams/Mary Vaughan Jones)
  8. Mae Gen I Dipyn O Dy Bach Twt (Trad.)
 • Side Two
  1. Cân Y Cytseiniaid (Trad./Edward Morus Jones)
  2. Caradog Y Cawr (Dafydd Iwan )
  3. Dyn Bach O Fangor (Trad.)
  4. Deryn O Bant Yw'r Gwcw (Idwal Jones )
  5. Cân Y Gofod (Dafydd Iwan )
  6. Owen Dau Funud (J. Glyn Davies )
  7. Siôn Corn (J. Glyn Davies )
  8. Fy Llong Fach Arian I (Islwyn Ffowc Elis)

 • Musicians
  • Dafydd Iwan & Edward Morris (Morrus) Jones
  • Chorus: Awen, Elliw, Llion, Rhun, Telor
  • Accompanied by Hefin Elis
 • Credits
  • Producer: Hefin Elis
  • Script [Story]: Dafydd Iwan
  • Arranged by Dafydd Iwan, Edward Morris (Morrus) Jones & Hefin Elis
  • Engineer: Bryn Jones, Selwyn Davies
  • Cover Design: Cen Williams
 • Notes:
  • The title and credit, loosely translated, is Holidays In Cwm-Rhyd-Y-Rose — Dafydd Iwan, Edward and Children

top index

Ar ras i Gwm Rhyd y Rhosyn: Stori A Chaneuon I'r Plant Lleiaf
 • Ar ras i Gwm Rhyd y Rhosyn: Stori A Chaneuon I'r Plant Lleiaf
  • 1989 - Sain SAIN C635 Cassette

image  Show Details

image  Hide Details

 • Track List:
  1. Hen fenyw bach Cydweli
  2. Cadi ha
  3. Gee ceffyl bach (Ji, Geffyl Bach)
  4. Draw mae yr asyn
  5. Iar bach wen
  6. Tomi Puw
  7. Nant y mynydd
  8. Oes gafr eto? (Cyfri'r Geifr)
  9. Ble'r ei di? (Hawys)
  10. Y ceiliog dandi
  11. Pwsi meri mew
  12. Be wnawn ni?
  13. Dacw mam yn dwad
  14. Twda la
  15. Yn harbwr Corc
  16. Si-hei-lwli

 • Musicians
  • Dafydd Iwan & Edward Morris (Morrus) Jones
  • Accompanied by Gareth Hughes Jones
 • Credits
  • Producer: Gareth Hughes Jones,
  • Engineer: Emyr Rhys & David Roberts

top index

Cwm-Rhyd-Y-Rhosyn
Compilation
image 
 • Cwm-Rhyd-Y-Rhosyn
  • 1994 - Sain SAIN SCD 2090 CD

image  Show Details

image  Hide Details

 • Track List:
  1. Fuoch Chi Rioed Yn Morio?
  2. Dau Gi Bach
  3. Mi Welais Jac-Y-Do
  4. Tyrd Am Dro I'r Coed
  5. Dyna Ti Yn Eistedd
  6. Wiwer Fach Goch
  7. Deryn Y Bwn
  8. Mi Welais Long Yn Hwylio
  9. Llwynog Coch Sy'n Cysgu
  10. Mynd Drot Drot
  11. Twralw
  12. Pori Mae Yr Asyn
  13. Mae Gen I Iar A Cheiliog
  14. Tyrd Am Dro Hyd Y Llwybyr Troed
  15. Mae Gen I Het Dri Chornel
  16. Ffwdl-Da-Da
  17. Mam Wnaeth Got I Mi
  18. Heno, Heno Hen Blant Bach
  19. Tair Hwyaden Lew
  20. Y Gwcw
  21. Awn Am Droi Frest Pen Coed
  22. Ty A Gardd
  23. Pedoli
  24. Migldi, Magldi
  25. Daw Hyfryd Fis Mehefin
  26. I Mewn I'r Arch A Nhw
  27. Mynd I'r Ffair
  28. Galop Galop A Charlam
  29. Darluniau
  30. Ynys Sgogwm
  31. Cychod Wil A Mer
  32. Hen Fran Fawr Ddu
  33. Bwrw Glaw
  34. Neithiwr Cefais Freuddwyd Mawr
  35. Mynd I Gysgu

top index

Cwm-Rhyd-Y-Rhosyn 2
Compilation
image 
 • Cwm-Rhyd-Y-Rhosyn 2
  • 2004 - Sain SAIN SCD 2452 CD

image  Show Details

image  Hide Details

 • Track List:
  1. A Wyddoch Chi?
  2. Bachgen Glan Wyf I
  3. Ar Drot I'r Dre
  4. Y Pren Ar Y Bryn
  5. Milgi Milgi
  6. Un Bys, Un Bawd Yn Symud
  7. Deg O Adar Bach Y To
  8. Mae Gen I Dipyn O Dy Bach Twt
  9. Can Y Cytseiniaid
  10. Caradog Y Cawr
  11. Dyn Bach O Fangor
  12. Deryn O Bant Yw'r Gwcw
  13. Can Y Gofod
  14. Owen Dau Funud
  15. Sion Corn
  16. Fy Llong Fach Arian I
  17. Hen Fenyw Fach Cydweli
  18. Cadi-Ha
  19. Ji, Geffyl Bach
  20. Draw Mae'r Asyn
  21. Iar Fach Wen
  22. Tomi Puw
  23. Nant Y Mynydd
  24. Oes Gafr Eto? (Cyfri'r Geifr)
  25. Ble'r Ei Di?
  26. Y Ceiliog Dandi (Hawys)
  27. Pwsi Meri Mew
  28. Be' Wnawn Ni?
  29. Dacw Mam Yn Dwad
  30. Tw-Da-La
  31. Yn Harbwr Corc
  32. Si-Hei-Lwli


Notes

Bu'r teithiau i'r Cwm yn rhan o ddychymyg miloedd o blant bach Cymru dros y blynyddoedd a bu'r 4 caset o ganeuon a storiau yn hynod o boblogaidd.

Yn 1994 cyhoeddwyd y 2 gaset "Fuoch chi ‘rioed yn morio" a "Yn Ôl i Gwm Rhyd-y-Rhosyn" ar CD a nawr mae gweddill y daith, "Gwyliau yng Nghwm Rhyd-y-Rhosyn" ac "Ar Ras i Gwm Rhyd-y-Rhosyn" ar gael ar y CD yma. Ceir 32 o ganeuon hwyliog i'r plant ac mae geiriau'r caneuon a gêm arbennig Cwm Rhyd y Rhosyn yn y clawr mewnol.

The trips to the Valley is part of the Welsh imagination of thousands of young children over the years and the 4 cassette of songs and stories are extremely popular.

In 1994 we published the 2 cassette "Have you ever shipped" and "Back to Cwm Rhyd-y-Rose" on CD and now the rest of the tour, "Holidays at Cwm Rhyd-y-Rose" and "Race to Rhyd-y-Cwm Rose" is available on this CD. There are 32 fun songs and lyrics for the children and special game in the Rose Valley Ford inside cover.

top index